Ekonomi

MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Finansal Rapor

MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 – 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
38.000.000 123.899.794 358.654.629 0 0 0 0 0 6.749.088 38.868.500 146.584.433 185.452.933 712.756.444 712.756.444
Transferler
0 0 0 0 0 2.260.898 144.323.535 -146.584.433 -2.260.898 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-644.820 -644.820 -644.820 0 0 0 424.545.649 424.545.649 423.900.829 423.900.829
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 424.545.649 424.545.649 424.545.649 424.545.649
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
[13,15] -644.820 -644.820 -644.820 0 0 0 0 -644.820 -644.820
Dönem Sonu Bakiyeler
38.000.000 123.899.794 358.654.629 -644.820 -644.820 -644.820 0 0 0 9.009.986 183.192.035 424.545.649 607.737.684 1.136.657.273 1.136.657.273
Cari Dönem 01.01.2023 – 31.12.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
38.000.000 123.899.794 358.654.629 -644.820 -644.820 -644.820 0 0 0 9.009.986 183.192.035 424.545.649 607.737.684 1.136.657.273 1.136.657.273
Transferler
0 0 0 0 0 22.777.550 401.768.099 -424.545.649 -22.777.550 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
186.871 186.871 186.871 0 0 0 0 503.987.968 503.987.968 504.174.839 400.650 504.575.489
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 503.987.968 503.987.968 503.987.968 400.650 504.388.618
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
[13,15] 186.871 186.871 186.871 0 0 0 0 186.871 186.871
Sermaye Arttırımı
456.000.000 13.348.067 -99.839.391 0 0 0 0 0 -366.082.255 -366.082.255 3.426.421 75.000 3.501.421
Sermaye Avansı
115.181.099 0 0 0 0 0 0 115.181.099 115.181.099
Dönem Sonu Bakiyeler
494.000.000 137.247.861 115.181.099 258.815.238 -457.949 -457.949 -457.949 0 0 0 31.787.536 218.877.879 503.987.968 722.865.847 1.759.439.632 475.650 1.759.915.282

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 – 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 – 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.948.287 590.759.707
Dönem Karı (Zararı)
503.987.968 424.545.649
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
503.987.968 424.545.649
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-530.713.461 95.747.548
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[10,11,12] 116.073.789 61.106.405
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.776.095 -37.942
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
[17] 2.387.809 524.311
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
[18] 144.168 -320.118
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
[5,18,15] 244.118 -242.135
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.760.510 192.318
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
[6,24] 2.005.504 181.616
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
[6,24] -3.766.014 10.702
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-99.317.371 33.542.772
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-536.198.480 943.995
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
[11,12,23] 0 943.995
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
[11,12,23] -522.833.047 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
[10,23] -13.365.433 0
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
[4] -12.286.984 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-215.523.226 -145.547.252
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
[5] -194.421.565 -136.347.069
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-194.421.565 -136.347.069
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
[7] -19.846.550 5.317.872
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.775.706 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-16.070.844 5.317.872
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
[8] -23.238.226 1.185.894
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
[14] 17.832.621 -42.849.118
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
[5] -11.029.390 41.742.361
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-11.029.390 41.742.361
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15.179.884 -14.597.192
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
[7] 15.179.884 -14.597.192
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-242.248.719 374.745.945
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
245.197.006 216.013.762
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-91.315.677 -367.611.470
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[11,12,23] 0 1.092.505
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.092.505
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[11,12,23] -91.315.677 -368.703.975
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-91.315.677 -368.703.975
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
117.682.476 70.556.473
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
126.277.821 183.279.374
Kredilerden Nakit Girişleri
[6] 126.277.821 183.279.374
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.595.345 -112.722.901
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[6] -8.595.345 -112.722.901
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
29.315.086 293.704.710
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-126.113.836 -187.352.841
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-96.798.750 106.351.869
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
291.509.011 185.157.142
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
194.710.261 291.509.011

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
[3] 194.710.261 291.509.011
Ticari Alacaklar
[5] 482.729.328 283.163.774
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
482.729.328 283.163.774
Diğer Alacaklar
[7] 7.684.937 4.767.116
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3.775.706
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.909.231 4.767.116
Stoklar
[8] 35.911.340 12.673.114
Peşin Ödenmiş Giderler
[14] 15.630.307 50.390.812
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15.630.307 50.390.812
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
[15] 0 982.287
Diğer Dönen Varlıklar
[16] 19.398.783 884.946
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
19.398.783 884.946
ARA TOPLAM
756.064.956 644.371.060
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
756.064.956 644.371.060
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
[4] 12.286.984 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
[10] 31.820.000 18.454.567
Maddi Duran Varlıklar
[11] 88.953.888 8.042.678
Tesis, Makine ve Cihazlar
72.864.461 1.142.886
Taşıtlar
5.810.605 901.435
Mobilya ve Demirbaşlar
6.446.744 5.259.611
Özel Maliyetler
3.832.078 738.746
Kullanım Hakkı Varlıkları
[9] 4.593.333 6.331.991
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
[12] 1.212.038.372 793.135.989
Peşin Ödenmiş Giderler
[14] 14.702.970 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14.702.970 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
[15] 54.473.597 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.418.869.144 825.965.225
TOPLAM VARLIKLAR
2.174.934.100 1.470.336.285
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
[6] 88.954.748 95.663.459
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
[6] 110.670.415 26.423.807
Diğer Finansal Yükümlülükler
[6] 1.832.217 1.162.210
Ticari Borçlar
[5] 127.518.998 136.542.884
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
127.518.998 136.542.884
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
[17] 5.659.561 3.846.274
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
[14] 21.246.876 8.883.350
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
21.246.876 8.883.350
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
[15] 973.167 1.408.153
Kısa Vadeli Karşılıklar
[18] 1.555.062 1.300.396
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
999.359 888.861
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
555.703 411.535
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
[16] 1.224.106 221.035
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.224.106 221.035
ARA TOPLAM
359.635.150 275.451.568
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
359.635.150 275.451.568
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
[6] 44.104.896 2.073.683
Diğer Finansal Yükümlülükler
[6] 1.232.406 3.789.047
Uzun Vadeli Karşılıklar
[18] 10.046.366 8.011.745
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10.046.366 8.011.745
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
[15] 0 44.352.969
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
55.383.668 58.227.444
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
415.018.818 333.679.012
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.759.439.632 1.136.657.273
Ödenmiş Sermaye
[19] 494.000.000 38.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
[19] 137.247.861 123.899.794
Sermaye Avansı
[19] 115.181.099 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
[19] 258.815.238 358.654.629
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
[19] -457.949 -644.820
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
[19] 31.787.536 9.009.986
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
[19] 218.877.879 183.192.035
Net Dönem Karı veya Zararı
503.987.968 424.545.649
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
475.650 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.759.915.282 1.136.657.273
TOPLAM KAYNAKLAR
2.174.934.100 1.470.336.285

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 – 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 – 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
[20] 1.401.011.132 1.100.194.037
Satışların Maliyeti
[20] -687.989.052 -518.464.841
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
713.022.080 581.729.196
BRÜT KAR (ZARAR)
713.022.080 581.729.196
Genel Yönetim Giderleri
[21] -107.196.699 -26.503.360
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
[22] 1.918.989 4.156.277
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
[22] -635.949 -2.190.813
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
607.108.421 557.191.300
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
[23] 13.505.553 14.188.388
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
620.613.974 571.379.688
Finansman Gelirleri
[24] 43.298.026 44.118.222
Finansman Giderleri
[24] -66.537.639 -44.288.896
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
-191.791.666 -148.430.180
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
405.582.695 422.778.834
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
98.805.923 1.766.815
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
[15] 0 -1.408.153
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
[15] 98.805.923 3.174.968
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
504.388.618 424.545.649
DÖNEM KARI (ZARARI)
504.388.618 424.545.649
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
400.650 0
Ana Ortaklık Payları
503.987.968 424.545.649
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-298.509 -644.820
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
[19] -242.690 -837.430
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
[19] -55.819 192.610
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-55.819 192.610
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-298.509 -644.820
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
504.090.109 423.900.829
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
475.650 0
Ana Ortaklık Payları
503.614.459 423.900.829

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258933

BIST

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu